22 May 2019 The Irish Film & Television Network
Actors
TV
Crew
Digital
Distribution
Education / Training
Equipment
Festivals / Markets
Finance
Legal
Locations Ireland
Post Production
Production
Rep Bodies
JOBS FILMOGRAPHY NEWS WHO'S WHO DIARY GALLERY IFTA
     
Jobs / Classifieds
Jobs Newsletter
Submit a Job
Site Map
IFTN HOME

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
STIÚRTHÓIR ÁBHAIR
Location:
Galway
Contact:
Karina Feirtéar
Address:
Phone:
n/a
Date Posted:
Monday, May 28th 2018
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

STIÚRTHÓIR ÁBHAIR

Conradh bliana

Is mian le TG4 deis a thabhairt duitse dul i mbun oibre le foireann chruthaitheach agus dhíograiseach i gceannáras TG4 i mBaile na hAbhann.

Is post bliana atá i gceist a thosóidh i lár mhí Iúil. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a chruthú d’fheachtais a bheidh le craoladh ar an aer agus ar ardáin shóisialta TG4.    

Beidh an té a cheapfar ag obair le rannóg margaíochta ábhar ilmheán TG4. Déanfaidh an té a cheapfar ábhar a thabharfaidh léiriú ar chatalóg saibhir agus éagsúil clár TG4 a roghnú, a léiriú agus a fhoilsiú.

Cúraimí  

 • Ábhar a chruthú a bheidh le seoladh ar an iliomad ardán chomh maith le go haer
 • Leas a bhaint as meascán bealaí chun ábhar atá mealltach agus ilroinnte a chruthú (fís, íomhánna, grianghraif, téacs, grafaicí mar shampla
 • Oibriú leis an bhfoireann margaíochta
 • Ábhar ar ardchaighdeán a chruthú - Eagarthóireacht, dath a cheartú, fuaim a mheascadh sula  bhfoilsítear é

Cáilíochtaí / Qualifications

 • Inniúil ar Final Cut Pro X.  Bheadh eolas ar After Effects & Photoshop ina bhuntáiste.
 • A bheith in ann ábhar a chruthú d’ardáin faoi leith & tuiscint mhaith ar ardáin dhigiteacha & an lucht féachana a bhíonn ag gníomhú orthu.
 • Gaeilge líofa.
 • Cleachtadh ar scéalaíocht le fís agus taithí ar thogra a chur i bhfeidhm de réir treorach.
 • Dea-scileanna eagrúcháin & a bheith in ann cúpla rud a dhéanamh ag an am céanna .
 • Tuiscint láidir ar threalamh & ar fhormáidí físe.
 • Scileanna maithe cainte agus cumarsáide físe, pointeáilte agus an cumas oibriú leis an bhfoireann chruthaitheach, bainisteoirí agus an baill foirne ag gach leibhéal. 
 • Dea-scileanna bainistíochta ama, teacht aniar agus an cumas oibriú as a stuaim féin agus i gcomhar le daoine eile i dtimpeallacht oibre a bhíonn ag gluaiseacht go pras.
 • Taithí i mbun obair chruthaitheach (3-5 bl.)

Seol sampla(í) de do chuid oibre, mar aon le CV agus d’iarratas chuig cv @ tg4.ie.

An dáta deireanach a nglacfar le hiarratais: Dé hAoine 4pm 22/06/18

Is Fostóir Comhdheiseanna é TG4 agus is í an Ghaeilge teanga na hoibre. Tacaíonn TG4 le fostú daoine le míchumas


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: Friday, June 22th 2018


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter