25 October 2020 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Ealaíontóir Grafach
Location:
Galway
Contact:
Orla
Address:
Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe, H91 X4T0
Phone:
n/a
Date Posted:
September 24th
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Ealaíontóir Grafach– Conradh Cuspóra Seasta – Saoire Mháithreachais a chlúdach

Is mian le TG4 Ealaíontóir Grafach a earcú chun tréimhse saoire mháithreachais a chlúdach.  Ag freagairt don Bhainisteoir Cruthaitheach, beidh an tEalaíontóir Grafach freagrach as ábhar cruthaitheach a chruthú atá dírithe ar phobal féachana ar leith, trasardáin.

An Ról
Beidh an té a cheapfar freagrach as ábhar físiúil, cruthaitheach agus nuálach a dhearadhdo thograí ar leith,chomh maithle hAitheantais agus Brandaí TG4a fhorbairt trí ábhar cumarsáide atáfísiúil agus ar ardchaighdeán a chruthú trasardáin. I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

•              Dearadh a dhéanamh ar Ardáin (m/shAipeanna,Suíomhannasrl)

•              Ábhar cumarsáide físiúil a chruthú, trasardáin

•              Brandaí a dhearadh agus cur le brandaí reatha

•              Ábhar Clóite a dhearadh

•              Ábhar Físe a chruthú

•              Ábhar a chruthú d’FheachtaisBlaisíní / Margaíochta / Fógraíochta

•              Cúram a dhéanamh do chearta a bhaineann le hábhar léirithe           

  • Tograí ar leith a stiúradh ó am go chéile (m/sh Blaisín, Fógra, Mír Físe Gearrfhoirme)


Nithe atá riachtanach don phost seo:

A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Tuiscint, taithí agus saineolas ar na réimsí dearaidh is déanaí.  Eolas ar bhogearraí agus nósmhaireachtaí dearaidh atá reatha agus nuálach: Adobe After Effects, Adobe Media Encoder, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Canva, Adobe XD,  Adobe Premiere agus Final Cut X.

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin,go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil.

Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar ábhar físiúil a chruthú.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidhábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

A bheith sásta freastal ar an láthair oibre sa gCeannáras de réir mar a oireann.

Is 4pm Dé Máirt an 13 Deireadh Fómhair an spriocdháta d’iarratais.Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais agus soeríl/sampla oibre chuig ríomhphoist.

Is fostóir comhionannas deiseanna é TG4. Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.  Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: October 13th

www.tg4.ie
 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort