16 July 2020 The Irish Film & Television Network
     
TG4 to air Davey Hammond Documentary - Wednesday, August 29th
22 Aug 2018 : Nathan Griffin
TG4 will air ‘Hammond: Duais an Dorais’, a new documentary chronicling the life of artist Davey Hammond next Wednesday, August 29th at 9:30pm.

Produced as part of the inaugural Amharc documentary initiative by DoubleBand Films for TG4 and BBC Northern Ireland, the documentary was supported by Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund.

A special screening of ‘Hammond: Duais an Dorais’ took place on Tuesday, August 22nd at the Seamus Heaney HomePlace in Bellaghy - reflecting David Hammond’s long friendship with Seamus Heaney.

Made to mark the 10th anniversary of his death, ‘Hammond: Duais an Dorais’, which will be broadcast on TG4 on Wednesday 29th August, 9.30pm, examines through contributions from friends, family, former colleagues, and archive footage of, and from, the man himself, the life, the creative talent and continuous legacy of David Hammond.

‘When his name is mentioned, people smile’. These words from poet Michael Longley capture the warmth and affection felt by the arts community in Ireland toward film director, singer, teacher and author, David Hammond (1928 – 2008).

Presented by his close friend, composer and musician Neil Martin, the programme traces Davey’s professional life from his background in education, through his career at BBC Northern Ireland (where he managed to transform his shy friend Seamus Heaney into an excellent broadcaster), to his mentoring and nurturing of up-and-coming talent, and of course his musicianship.

There are nostalgic and heartwarming stories and clips from his television work including, The Magic Fiddle, the award-winning Dusty Bluebells and Sarah Makem.

Other contributors, including writers Glenn Patterson and Brian Keenan, artist Neil Shawcross, broadcasters John Kelly from RTÉ and BBC Northern Ireland’s Marie-Louise Muir and musician Dónal Lunny (who recalls a raucous hospital visit involving whiskey and cigars) all combine to give viewers a sense of Hammond’s warm and witty personality.

Sarah Makem’s great-granddaughter Stephanie and Seamus Heaney’s son Mick recall Hammond’s empathy and wonderful ability to engage people. And contributions from Davey’s family, accompanied by archive footage, photography and memories of their holiday home in Donegal (often featuring regular visitors, the Heaneys) reveal how their remote cottage became a place of fun, music and refuge for anyone who came knocking.

As well as an inspiring body of work and wonderful memories, Neil Martin tells how on visiting his friend for the last time, Davey gave him four special books containing hundreds of traditional songs collected by Sam Henry in early 20th century Ulster.

“It’s an invaluable archive of local songs that Davey had preserved in the knowledge that it would be preserved in generations to come,” says Neil.

“Davey left many things to many people throughout his life, but this was his parting gift to me.”

‘Hammond: Duais an Dorais’ is a timely reappraisal of David Hammond’s television and radio output, and why it remains relevant for a new generation of musicians, broadcasters and audiences.

In the words of Seamus Heaney: "He was a great Ulsterman and a great Irishman, a man of rare energy, one of the transformers in Irish life. He was a courageous romantic, a heroic democrat, free of sectarianism and free of ideology."

‘Hammond: Duais an Dorais’ (A Parting Gift) has been produced as part of the inaugural Amharc documentary initiative by DoubleBand Films for TG4 and BBC Northern Ireland with support from Northern Ireland Screen’s Irish Language Broadcast Fund. The programme is mostly in Irish with English language subtitles.

 

Hammond: Duais an Dorais

Is ag áit dhúchais Seamus Heaney i Baile Eachaidh a bhí taispeántas den clár faisnéise Hammond: Duais an Dorais tráthnóna.

‘Nuair a luaitear a ainm, bíonn miongháire ar gach béal’.  Na focail seo ón fhile, Michael Longley, cuireann siad i bhfriotal an dea-mhéin agus an cion a bhí ag lucht na n-ealaíon in Éirinn ar David Hammond (1928 – 2008), stiúrthóir scannán, amhránaí, múinteoir agus údar. 

Rinne BBC Gaeilge Hammond: Duais an Dorais le cothrom 10 mbliana  ó bhás Hammond a chinneadh. Craolfar an clár Dé Céadaoin, 29 Lúnasa ar TG4 ag 9.30i.n. Le hagallaimh le cairde, lena theaghlach, le hiar-chomhghleacaithe, agus le scannáin ón chartlann, idir scannáin a rinne sé féin agus scannáin a rinneadh de, fiosróidh an clár seo tallann cruthaitheach agus tionchar leanúnach David Hammond.

Is é a dhlúthchara Neil Martin, cumadóir ceoil agus ceoltóir, a chuirfidh an clár i láthair. Rianóidh sé saol gairmiúil Davey óna chúlra san oideachas, tríd an obair a rinne sé le BBC Northern Ireland (mar ar éirigh leis craoltóir den scoth a dhéanamh dá chara cotúil Seamus Heaney), an dóigh ar mhúnlaigh agus ar chothaigh sé tallann úr, agus ar ndóigh, a chumas ceoil.

Tá scéalta ann a chuireann cumha orainn, scéalta a thógann ár gcroí, agus gearrthóga as a shaothair don teilifís, lena n-áirítear The Magic Fiddle, Dusty Bluebells (clár a bhain duaiseanna) agus Sarah Makem.

Ar na daoine eile a labhraíonn ar an chlár, tá na scríbhneoirí Glenn Patterson agus Brian Keenan, an t-ealaíontóir Neil Shawcross, na craoltóirí John Kelly ó RTÉ agus Marie-Louise Muir ó BBC NI agus an ceoltóir Dónal Lunny (a insíonn scéal faoi chuairt challánach ar an otharlann a raibh baint ag uisce beatha agus todóga leis), agus cuirtear na scéalta seo uilig le chéile le blas a thabhairt don lucht féachana de phearsantacht láchdeisbhéalach Hammond.

Beidh Stephanie Makem, arbh í Sarah Makem a sin-seanmháthair, agus mac Seamus Heaney, Mick, ag insint dúinn faoin chomhbhá iontach a bhí ag Davey le daoine, agus an cumas iontach a bhí aige caidreamh a bhunú leo. Agus beidh teaghlach Davey ag labhairt fosta, maraon le scannáin ó na cartlanna, grianghraif agus cuimhní cinn ar an teach saoire a bhí acu i dTír Chonaill (a mbíodh muintir Heaney, cuairteoirí rialta ann go minic), agus léiríonn siad gur ionad grinn, ceoil agus tearmainn a bhí ann do dhuine ar bith a thagadh an bealach le cnagadh ar an doras.

Chomh maith leis an bhailiúchán saothar a rinne sé, ar foinse mhór inspioráide é, agus na cuimhní iontacha a d’fhág sé ina dhiaidh, insíonn Neil Martin faoin chuairt deiridh a thug sé ar a chara, nuair a bhronn Davey ceithre leabhar speisialta air ina raibh na céadta amhrán traidisiúnta a bhailigh Sam Henry go luath sa 20ú haois i gCúige Uladh.

“Is cartlann shárluachmhar í d’amhráin áitiúla a bhí coinnithe ag Davey agus é cinnte go gcaomhnófaí iad sna glúnta amach anseo,” arsa Neil. 

“Bhronn Davey a lán rudaí ar a lán daoine lena bheo, ach ba é seo duais an dorais a bhronn sé ormsa.”

Is athbhreithniú tráthúil é Hammond: Duais an Dorais ar na cláir a rinne David Hammond don teilifís agus don raidió agus míníonn sé an fáth a bhfuil siad go fóill ábhartha do ghlúin úr de cheoltóirí, de chraoltóirí agus den lucht féachana.

Mar a dúirt Seamus Heaney: “Ultach mór agus Éireannach mór a bhí ann, fear a raibh fuinneamh neamhchoitianta aige, duine de na daoine a d’athraigh rudaí i saol na hÉireann. Rómánsaí misniúil, daonlathaí laochta, a bhí saor ón tseicteachas agus saor ón idé-eolaíocht.”

Léiríodh Hammond: Duais an Dorais mar chuid de thionscadal tionscnaimh scannán faisnéise AMHARC. DoubleBand Films a léirigh é do TG4 agus BBC Northern Ireland le tacaíocht ó Chiste Craoltóireachta Gaeilge Scáileán Thuaisceart Éireann. Tá an chuid is mó den chlár i nGaeilge le fotheidil i mBéarla.

FEATURES & INTERVIEWS
Kate McCullough on Cinematography
Fleadh Short Film Programmer Eibh Collins talks with IFTN
Free Industry Newsletter
Subscribe to IFTN's industry newsletter - it's free and e-mailed directly to your inbox every week.
Click here to sign up.


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter