3 March 2024 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Eagarthóir Coimisiúnaithe Comhlíontachta
Location:
Galway
Contact:
Address:
Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe, H91 X4T0
Phone:
Date Posted:
2024-01-19
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Is mian le TG4 Eagarthóir Coimisiúnaithe Comhlíontachta a earcú a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i mBaile na hAbhann i nGaeltacht na Gaillimhe..   Ag freagairt don Bhainisteoir Coimisiúnaithe, beidh an tEagarthóir Coimisiúnaithe Clár freagrach as cearta agus comhlíonadh clár, sruthanna oibre inmheánacha chomh maith le cláir a fhorbairt, a choimisiúnú agus a cheannach a oireann do TG4 de réir riachtanais sceideal na gclár agus spriocanna TG4 atá ar an gcaighdeán is airde agus is mó luach do phobal féachana leathan TG4 in Éirinn agus ar fud an domhain.

Fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá meon dearfach ag TG4 i leith na hÉagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Tacaíonn TG4 le daoine faoi mhíchumas a fhostú.

Ról 

 • Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar chearta agus comhlíonadh clár atá á gcoimisiúnú idir fhorbairt smaointe, struchtúr an chláir, script, ionchur ealaíon, fhiúntas, bhuiséad agus seachadadh. I measc na bpríomhdhualgas a bheidh ar an té a cheapfar, beidh:
 • Ceannasaíocht a ghlacadh ar cheart dlí agus na rialacháin a bhaineann le coimisiúnú clár a chomhlíonadh ó thaobh rialála de.
 • Fanacht ar an eolas faoi dhlíthe agus caighdeáin na meán cumarsáide agus comhlíonadh na heagraíochta a chur in iúl agus a chinntiú. 
 • Measúnú a dhéanamh ar ábhar le haghaidh comhlíonadh rialála agus aghaidh a thabhairt ar sháruithe na gcaighdeán craolacháin. 
 • A chinntiú go bhfuil an obair riaracháin, cearta, sruthanna oibre ag obair go stuama agus go cruinn. 
 • Polasaí chláir TG4 a fhorbairt don Rannóg i gcomhar leis an mBainisteoir Coimisiúnaithe agus Ard-Stiúrthóir. 
 • Feidhmiú mar ionadaí le rialálaithe agus cúrsaí cumarsáide agus géarchéimeanna a bhainistiú.
 • Oiliúint maidir le comhlíonadh a léiriú agus a stiúradh agus treoir a thabhairt do chruthaitheoirí ábhair. 
 • Taifid chomhlíonta a choinneáil agus tuarascálacha a ullmhú don lucht bainistíochta agus do rialálaithe.
 • Cláir Ghaeilge den scoth a sholáthar do phríomhsceideal agus ilardáin TG4 atá ar ardchaighdeán agus a thugann an luach is fearr ar airgead 
 • Ard-bhreithiúnas eagarthóireachta a fheidhmiú ar ábhar craolta teilifíse agus ilardáin
 • Iarratais faoi na Babhtaí Coimisiúnaithe a léamh agus a mheas.
 • A bheith páirteach i roghnú na n-iarratas is fearr a oireann do riachtanais an lucht féachana
 • Treoir choimisiúnaithe a thabhairt do na comhlachtaí léiriúcháin 
 • Ról gníomhach comhpháirteach a imirt i bhforbairt an chlársceidil agus lucht féachana TG4 trí idirbheartaíocht agus comhpháirtíocht le rannóga eile TG4 – Sceideal, Margaíocht, Meáin Shóisialta, Idirlíon srl.
 • An córas coimisiúnaithe agus deiseanna oiliúna a úsáid chun earnáil na léiriúchán neamhspleách Gaeilge a fhorbairt.
 • Ceannacháin agus athcheadúnú clár nach cláir Ghaeilge iad
 • Dul i mbun plé le soláthróirí idirnáisiúnta, féachaint ar mhíreanna bolscaireachta agus freastal ar imeachtaí margaidh.
 • Comhpháirtíocht a chruthú agus comhléirithe a fhorbairt i bpáirt le heagrais chistíochta agus craoltóirí eile –Coimisiún na Meán, Bord Scannán na hÉireann, an Chomhairle Ealaíon, an Ciste Craoltóireachta Gaeilge agus Féilte Scannán agus Teilifíse.
 • Seasamh agus íomhá an chraoltóra phoiblí a chur chun cinn agus a bheith ina éascaitheoir ag léiritheoirí agus comhlachtaí neamhspleácha.
 • Clár coimisiúnaithe a aontú don chraoladh trí aontú réamhlíne agus foirm Rialúcháin TG4.

A bhfuil riachtanach don phost seo:
A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.

Tuiscint mhaith ar chearta dlí agus na rialacháin a bhaineann le coimisiúnú clár a chomhlíonadh.

Tuiscint ar an lucht féachana agus ar na cláir agus ábhar ilardáin a mheallann iad.

Saineolas ar chláir theilifíse agus ábhar ilardáin a fhorbairt.

Tuiscint ar sceideal TG4 agus ar an gcomhthéacs ina bhfeidhmíonn sé.

Eolas ar fhreagrachtaí craoltóra phoiblí maidir le caighdeáin agus cóid ábhartha clár.

Taithí agus eolas ar chláir theilifíse Ghaeilge a léiriú i ndomhan dian-iomaíoch ilardáin

Tuiscint ar oibríochtaí teilifíse, bainistiú buiséid, dlí na meán cumarsáide, cearta craolta agus ar théarmaí trádála na hearnála 

A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach, éifeachtach as do stuaim féin i dtimpeallacht spreagúil. 

Meon dearfach i leith na hoibre agus ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann. 

Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta, ar na hardáin meán sóisialta agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa. Eolas ar chórais TG4 (What’sOn, Mediator) ina bhuntáiste, ach cuirfear traenáil ar fáil.

A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.

Tá Polasaí oibre solúbtha i bhfeidhm i TG4. 

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga. 

Is 4pm Dé hAoine an 22 Nollaig an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.  Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv @ tg4.ie.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: 19th January, 2024

www.tg4.ie
 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 


canli bahis siteleri rulet siteleri bahis siteleri yeni giris casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri free spin veren siteler deneme bonusu veren slot siteleri