26 September 2022 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | Nemeton TV
Company:
Nemeton TV
Position:
Rialtóir Airgeadais/Financial Controller
Location:
Waterford
Contact:
Address:
Phone:
n/a
Date Posted:
September 20th
Email:
hr @ nemeton.ie

«Back To Jobs
 

Rialtóir Airgeadais/Financial Controller

Táimid ag lorg Rialtóir Airgeadais muiníneach a dhéanfaidh stiúrú agus feabhsú ar chuntaisí agus ar thorthaí airgeadais an chomhlachta. Beidh freagracht iomlán ag an an té a cheapfar as reachtáil agus stiúrú a dhéanamh ar chórais airgid an ghrúpa. Cabhrófar freisin le forbairt ar an stráitéis don todhchaí.

Ba cheart go mbeadh an té a cheapfar eolach ar chórais ríomhaireachta agus cáilithe mar chuntasóir leis na blianta de thaithí. Beidh taithí aici/aige ar obair le, cabhrú le agus freagairt go díreach go dtí úinéir an ghnó. Beifear ag súil chomh maith go mbeidh tréithe tráchtála láidre ag an duine, rud a chabhróidh leis an ngnó.

Is comhlacht é Nemeton a léiríonn beochraolta spóirt agus cláir faisnéise. Oibrímid go príomha do TG4 agus BBC ALBA, ach freastalaímid chomh maith ar chomhlachtaí ar nós RTÉ, Sky Sports agus an GAA. Reachtáilimid cúrsa iarchéime i léiriú teilifíse, ag obair i gcónaí le nuálaíocht, forbairt pearsanta agus ard-chaighdeán ar aigne againn.

Tá fás thar cuimse tagtha ar an ngnó le deich mbliana anuas, rud a thugann deiseanna iontacha do dhaoine a dhéanann go maith i measc ár mheitheal fhuinniúil, dhílis. Tá ár gceanncheathrú sa Rinn i gCo. Phort láirge agus tá fo-chomhlacht againn i nGlaschú.

Dualgais:

 • Cuntaisí a mhaoirsiú agus a ullmhú
 • Anailís a dhéanamh ar shonraí airgeadais
 • Bainistiú daoine
 • Maoirseacht ar smachtanna inmheánacha
 • Comhlíonadh ar rialacháin cánach agus corpráideach
 • Cuíchóiriú leanúnach ar chórais cuntaisíochta
 • Traenáil agus meantóireacht ar fhoireann shóisearach
 • Maoirseacht a dhéanamh ar bhuiséadú agus réamhaisnéisiú
 • Bainistíocht ar shócmhainní airgid
 • Bainistíocht ar idirbheartaí airgeadais
 • Comhordnú ar phróiséis iniúchta
 • Tiomsú tuairiscí

Riachtanais:

 • Cuntasóir cáilithe – CIMA, ACA, ACCA, CPA
 • Taithí cuí i mbainistíocht airgeadais
 • Dea-eagair pearsanta
 • Scileanna arda cumarsáide agus idirphearsanta
 • Tréithe láidre cinnireachta
 • Táithí ar iniúchadh
 • Cumas ríomhaireachta ar bhogearraí cuntasaíochta
 • Scileanna anailíse agus réiteach fadhbanna
 • Obair i dtimpeallacht go príomha as Gaeilge, ba bhuntáiste é líofacht sa teanga.

Seol litir iarratais agus CV chuig: hr @ nemeton.ie. Spriocdháta: Aoine 07/10/2022

________________________________________________________________________

Nemeton TV seeks to recruit a Financial Controller to manage and improve their organisation’s financial reporting systems and controls. The successful candidate will have full responsibility for the group’s financial function and for directing our accounting operations, assisting in developing strategic direction for future growth.

Applicants ideally, should be highly computer-literate with systems experience and be a qualified accountant with a number of years’ experience in industry. They should be accustomed to working with, assisting and reporting directly to a business owner while applying their commercial acumen to assist the business in a positive and constructive manner.

We are the primary producers of programming for TG4 & BBC ALBA and providers of services to our many other clients, including Sky Sports, RTÉ and the GAA. We run a post-graduate course in TV, working within a spirit of innovation, personal development and dedication to quality.

The group has grown exponentially over the last ten years and is well placed to take advantage of future growth, giving opportunities to all those who work within a vibrant and loyal team. Headquartered in Dungarvan, Co. Waterford from where we service our Irish operations, we also own a subsidiary operation in Glasgow, Scotland.

Responsibilities:

 • Overseeing and preparing accounts
 • Analysing financial data
 • People management
 • Monitoring internal controls
 • Ensure compliance with tax and corporate regulations
 • Continuous streamlining of our accounting systems
 • Train and mentor junior staff
 • Oversee budgeting and forecasting
 • Cash management
 • Managing financial transactions
 • Coordinating audit processes
 • Generating reports

Requirements:

 • Qualified accountant – CIMA, ACA, ACCA, CPA
 • Proven experience in finance management
 • Highly organised
 • Good communication and interpersonal skills
 • Strong leadership qualities
 • Auditing experience
 • Proficiency in accounting software
 • Analytical and problem-solving skills
 • Open to working in a bilingual (Irish/English) environment.
 • Fluency not necessary.

Send letter of application and CV to: hr @ nemeton.ie. Closing date: Friday 07/10/2022


Apply Now / Email: hr @ nemeton.ie

Deadline: October 7th

www.nemeton.ie
 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort