27 September 2023 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Bainisteoir Sceidil Ilardáin
Location:
Galway
Contact:
Orla
Address:
Phone:
n/a
Date Posted:
June 2nd
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Bainisteoir Sceidil Ilardáin

Is mian le TG4 Bainisteoir Sceidil Ilardáin a cheapadh a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.  Is ról lárnach í seo in obair TG4.  Ag freagairt don Stiúrthóir Margaíocht, Forbartha & Comhpháirtíochtaí, beidh an Bainisteoir Sceidil Ilardáin freagrach as bainistiú agus forbairt ar sceidil TG4.  Beidh siad freagrach as na gnéithe éagsúla de Sceidil TG4 a stiúradh agus a chomhordnú.  Beidh siad ag comhoibriú go dlúth le rannóga Craolachán, Coimisiún, Margaíochta agus geallsealbhóirí seachtracha eile le Sceideal TG4 a dhearadh agus a fhoilsiú.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

Ról Nua
Beidh an té a cheapfar freagrach as sceidil ábhar ilardáin TG4 a fhorbairt agus a bhainistiú.  I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Sceidil Ilardáin tarraingteacha, rathúla a chur i gcrích agus anailís chuí a dhéanamh air phatrúin féachana
 • Bainistiú éifeachtach a dhéanamh ar sceidealú ábhar cláir, ceannacháin & closamharc eile TG4
 • Bainistiú agus forbairt a dhéanamh ar an fhoireann Sceidil
 • Bainistiú a dhéanamh ar Sholáthar Fotheideal agus ar obair na foirne Sceidil TG4
 • Treoir maidir le forbairtí WhatsOn (bogearra Sceidealaithe TG4) i gcomhthéacs sceideal TG4
 • Polasaí, conarthaí agus seachadadh ábhar Fotheidealaithe a bhainistiú
 • Dualgais Rochtana agus Comhlíonadh TG4 a bhainistiú le Coimisiún na Meáin
 • Bainistiú a dhéanamh ar am chraolta TG4.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta chun Fís, Misean agus Straitéis TG4 a chuir i bhfeidhm.
 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt.
 • Tuiscint ghrinn ar lucht féachana TG4
 • Taithí ar anailís a dhéanamh, tuairiscí agus aiseolas a thabhairt
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Is 4pm Dé hAoine 23ú Meitheamh an spriocdháta d’iarratais.  Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig an rhíomhpost.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: June 23rd - 4pm

www.tg4.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Transmission & Programme Compliance Editor
Virgin Media Television   Deadline: September 30th
Rúnaí / Fáilteoir
TG4   Deadline: 9th October, 2023
Sceidealóir Ilardáin
TG4   Deadline: 9th October, 2023
Comhordaitheoir Meán Sóisialta
TG4   Deadline: 9th October, 2023
Bainisteoir Acmhainní Daonna
TG4   Deadline: 9th October, 2023
Maor Craolacháin
TG4   Deadline: 13th October
Eagarthóir Coimisiúnaithe
TG4   Deadline: 16th October
Operations Assistant
Nemeton TV   Deadline: October 27th
Producer
Nemeton TV   Deadline: November 10th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
onwin yeni giris canli bahis rulet siteleri casino siteleri yeni giris deneme bonusu medicalli.com wvupci.org Rulet Siteleri