23 January 2022 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Bainisteoir Cruthaitheach
Location:
Galway
Contact:
Orla
Address:
Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe, H91 X4T0
Phone:
n/a
Date Posted:
6ú Eanáir
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Bainisteoir Cruthaitheach

De bharr athrú ar struchtúr na foirne is mian le TG4 Bainisteoir Cruthaitheach a cheapadh a bheidh lonnaithe sa Cheannáras i nGaeltacht na Gaillimhe.  Ag freagairt don Stiúrthóir Oibríochtaí agus Acmhainní Daonna, beidh an Bainisteoir Cruthaitheach freagrach as bainistiú a dhéanamh ar an bhfoireann a bhíonn ag cruthú ábhair agus ar sheirbhís cruthaithe ábhair TG4.

Is fostóir comhdheiseanna é TG4 agus déanfar iarratais incháilithe a mheas beag beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh nó ar duine den Lucht Siúil atá i gceist. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

An Ról

I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Clár oibre na foirne Cruthaithí a bhainistiú
 • Seirbhísí Cruthaitheacha TG4 a bhainistiú do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha
 • Sruthanna oibre na foirne Cruthaithí a bhainistiú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chaighdeán oibre an Mhoil Chruthaithigh agus an caighdeán sin a fheabhsú go leanúnach
 • Plean forbartha áiseanna, acmhainní agus scileanna don Mhol Cruthaitheach a chur le chéile agus a fheidhmiú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí anailísíochta chun chomh héifeachtach agus atá an t-ábhar a chruthaíonn an Mol Cruthaitheach a mheas agus aiseolas a thabhairt ina leith
 • Ceannasaíocht a ghlacadh ar thograí ar leith

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú agus a fhorbairt.
 • Tuiscint ghrinn ar lucht féachana TG4
 • Taithí ar mhonatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí anailísíochta, tuairisciú agus aiseolas a thabhairt
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Office 365, bogearraí cruthaitheacha agus dearaidh, na hardáin meán sóisialta agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

4pm Dé Céadaoin an 19 Eanáir an spriocdháta d’iarratais.  Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv @ tg4.ie.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: 21ú Eanáir

www.tg4.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Compliance & Transmission Editor
Virgin Media Television   Deadline: January 17th
Bainisteoir Léiriúcháin
Ros na Rún   Deadline: January 28th
Junior Videographer
GK MEDIA   Deadline: January 28th
Assistant Producer (Oireachtas TV)
Pi Comms   Deadline: January 28th
Post Producer/Bookings Manager
EGG Post Production   Deadline: January 31st
Subtitler and Audio Describer
Telegael   Deadline: January 31st
3D Generalist/Motion Graphics Artist
Element Post Production   Deadline: February 4th
Creative Development Executive
Danú Media   Deadline: February 5th
Bookings Coordinator/Producer
Gorilla Post Production   Deadline: February 11th
VFX Producer
Egg VFX   Deadline: February 12th
Talent Manager
High Res   Deadline: February 20th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort