18 July 2018 The Irish Film & Television Network
Actors
TV
Crew
Digital
Distribution
Education / Training
Equipment
Festivals / Markets
Finance
Legal
Locations Ireland
Post Production
Production
Rep Bodies
JOBS FILMOGRAPHY NEWS WHO'S WHO DIARY GALLERY IFTA
     
Irish Film & Television Jobs
Jobs Newsletter
Submit a Job
Site Map
IFTN HOME
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Innealtóir Craolacháin / Broadcast Engineer
Location:
Galway
Contact:
The HR Company
Address:
Baile na hAbhann, Co. Galway
Phone:
Date Posted:
July 19th 2017
Email:
tg4 @ thehrcompany.ie

«Back To Jobs
 

TG4 require a Broadcast Engineer

Cuirfear fáilte roimh iarratais ar an bpost Innealtóir Craolacháin lonnaithe i gCeannáras TG4 i mBaile na hAbhann, Co. na Gaillimhe. 

Post lárnach buan sa Rannóg Innealtóireachta é seo do dhuine a bhfuil an taithí cuí chraoltóireachta / ríomhaireachta, agus / nó na cáilíochtaí ábhartha in innealtóireacht leictreonach, aige nó aici. Beidh an té a cheapfar freagrach don Bhainisteoir Oibríochtaí Innealtóireachta.

Beidh an té a cheapfar an-spreagtha le cumas maith foirne, agus beidh sé/sí in ann oibriú as a stuaim féin chomh maith. 

Cuirfear oiliúint ar fáil don té a cheapfar i gcórais beo agus stiúideo-bhunaithe, agus mas gá, sa Ghaeilge,  teanga oibre TG4. 

 

Príomhscileanna / Príomhinniúlachtaí  

 • Scileanna iontacha pearsanta agus ábaltacht oibriú i bhfoireann 
 • Féin-spreagtha agus ábaltacht oibriú as a stuaim féin  
 • Scileanna iontacha cumarsáide agus réitigh fadhbanna 
 • Scileanna iontacha ríomhaireachta agus cumas códaithe 
 • Saineolas leictreonach agus córais ríomhaireachta  
 • Ardscileanna scríbhneoireachta teicniúla 

 

Réimsí Tábhachtacha Inniúlachta 

 • Is gá don té a cheapfar glacadh go mór leis an nGaeilge. B’fhearr cumas maith Gaeilge, ach cuirfear oiliúint sa teanga sin ar fáil mas gá 
 • Fís léiriú (cineálacha comhaid, córais eagarthóireachta, traschódú, timpeallacht léirithe) 
 • Infreastruchtúr leictreonach (Gineadóirí, Soláthar Dobhriste Cumhachta, Coigeartóirí, Ceallraí, Dáileacháin Leictrachais) 
 • Líonrú, ballaí dóiteáin and ródú 
 • Dearadh gréasáin agus códú 
 • Riarachán bunachar sonraí 
 • Eolas ar ríomhchórais Linux agus ar eagar stórála ar diosca 
 • Fíorúlú agus néalteicneolaíochtaí  
 • Feidhmchlárú 
 • Eolas ar AutoCAD (Líníocht innealtóireachta) 
 • Comhéadan córas (crua-earraí agus bogearraí) 
 • Ionchódú agus dáileachán físe agus ardáin sruthaithe 

 

 Taithí Ábhartha 

 • Taithí 2 bhliain ar a laghad i gcraoltóireacht / teileachumarsáid / líonrú  
 • B’fhearr taithí ar chórais léirithe chraolta (ceamaraí, meascathóirí, ródairí, freastalaithe, idirchum, téipthaifeadáin, dáileachán físe digití 
 • B’fhearr taithí ar thimpeallacht le córas uathoibrithe high availability  

 

Rólanna agus Freagrachtaí: 

Bíonn an tionscal teilifíse ag athrú i gcónaí. Glacann TG4 leis seo agus athraíonn an eagraíocht agus freagrachtaí na foirne dá réir sin. 

 • Oibriú de réir ordaithe an Bhainisteora Oibríochtaí Innealtóireachta, ar cúrsaí agus iad ag teacht anuas 
 • Freagrach as tacaíocht a thabhairt d’infreastruchtúr teicniúil TG4 
 • Monatóireacht agus freagairt ar na logaí teicniúla 
 • Cuidiú le doiciméadú ar nósanna imeachta agus scéimeanna d’infreastruchtúr teicniúil TG4 
 • Cuidiú leis an mBainisteoir Córais Craolacháin i ndearadh, suiteáil agus coimisiúnú ar tionscadail intí 
 • Cuidiú leis an mBainisteoir Oibríochtaí Innealtóireachta i bhforbairt agus i bhfeidhmiú córais cothabála coisctheach do threalamh TG4 
 • Soláthar tacaíocht theicniúil d’fhoireann TG4 
 • Pairt a ghlacadh in oiliúint agus forbairt na foirne TG4 
 • Oibriú ar an deasc chabhrach TG4 

Seol do CV, chomh maith le litir iarratais, chuig “The HR Company” ag tg4 @ thehrcompany.ie, nó chuig TG4 c/o The HR Company, Paramount Court, Corrig Road, Áth an Ghainimh, Baile Átha Cliath 18, D18 R9C7.

 

Spriocdháta d’iarratais:   18ú Lúnasa 2017 

Is fostóir comhionannas deise TG4. Is í an Ghaeilge an teanga oibre.

___________________________________________________________________________

Applications are invited for the post of Broadcast Engineer based in TG4’s headquarters in Baile na hAbhann, Co. Galway.                                                                                                                         

This is a key Permanent position in the Engineering Support division for a person with suitable broadcast / IT experience and / or the relevant qualifications in electronic engineering. The successful candidate will report to the Engineering Operations Manager.

The ideal candidate will be highly motivated, demonstrate an ability to work as part of a team and will also have the proven ability to work on his or her own initiative.

Training will be provided for live and studio-based systems, and if required, in Irish, the working language of TG4.

 

Key Skills/Competencies

 • Excellent people skills and ability to work in a team
 • Self-motivated and ability to work on own initiative
 • Excellent problem solving, trouble shooting and communication skills
 • Excellent computer skills and some coding competency
 • Excellent Electrical and computer system knowledge
 • Good technical writing abilities

 

Desirable areas of competence

 • Knowledge of the Irish language preferred, however a commitment to embrace Irish is essential. Training can be provided if required
 • Video production (file types, editing systems, transcoding, production environments)
 • Electrical infrastructure (Generators, UPS, Rectifiers, Batteries, power distribution)
 • Networking, firewalls and routing
 • Web design and coding
 • Database administration
 • Knowledge of Linux computer systems and disk storage arrays
 • Virtualisation and Cloud technologies
 • Application programming
 • Knowledge of AutoCAD (Engineering system drawings)
 • Systems interfacing (hardware and software)
 • Video encoding/distribution and streaming platforms

 

Relevant Experience

 • Minimum of 2 years’ experience in broadcast/telecommunications/networking
 • Experience of broadcast production systems (cameras, mixers, routers, servers, talkback, tape machines, digital video distribution, storage) is highly desirable
 • Experience of a high availability automation system environment highly desirable

 

Key Roles and Responsibilities

The television industry is one that is continually changing. TG4 accepts this, and accepts that the organisation and the duties of its staff will change correspondingly.

 • Work as directed by, and reporting to, the Engineering Operations Manager on any issues that might arise
 • Responsible for the support of TG4’s technical infrastructure
 • Monitoring of and responding to the technical logs
 • Assist in the documentation of procedures and schematics for TG4’s technical infrastructure
 • Assist the Engineering Broadcast Systems Manager in the design, installation and commissioning of in-house technical projects
 • Assist the Engineering Operations Manager in the development and implementation of a preventative maintenance programme for TG4’s equipment
 • Provide technical assistance to TG4 staff
 • Participate in the training and development of other engineering staff
 • Operation of the TG4 help desk

 

Please send your CV and a cover letter to "The HR Company" at tg4 @ thehrcompany.ie, or to TG4 c/o The HR Company, Paramount Court, Corrig Road, Sandyford, D18 R9C7.

Deadline for applications: 18th August 2017

TG4 is an equal opportunity employer and does not discriminate against individuals on the basis of gender, age, race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion, marital status, family status, sexual orientation, disability or membership of the travelling community. Irish is the working language of TG4.


Apply Now / Email: tg4 @ thehrcompany.ie

Deadline: August 18th 2017

www.tg4.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Assistant Art Director (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Wednesday, July 18th
Assistant Producer, Sport
TV3   Deadline: Thursday, July 19th
Video Editor - Sports
TV3   Deadline: Thursday, July 19th
Series Producer
DSP Northern Ireland   Deadline: Friday, July 20th
Senior Character Modeller (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Friday, July 20th
Animation Director (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Saturday July 21st
Lead Rigger (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Monday July 23rd
Part Time Administrator
Women in Film and Television Ireland   Deadline: Wednesday, July 25th
Receptionist
Screen Scene   Deadline: Friday, July 27th
Business Development / Marketing Executive
MovieExtras.ie   Deadline: Friday, July 27th
Casting Assistant
MovieExtras.ie   Deadline: Friday, July 27th
Commercial Sales Executive
Premier Sports   Deadline: Friday, July 27th
3D Generalist
Windmill Lane Visual Effects   Deadline: Sunday, July 29th
Compositors
Windmill Lane Visual Effects   Deadline: Sunday, July 29th
Rotoscope Artist
Windmill Lane Visual Effects   Deadline: Sunday, July 29th
IT Support Engineer
Windmill Lane Visual Effects Ltd   Deadline: Sunday, July 29th
Weekend Editor / Executive Producer
TV3   Deadline: Sunday, July 29th
Newsdesk/Digital Journalist
TV3   Deadline: Sunday, July 29th
Production Manager (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Monday, July 30th
CG Supervisor
Brown Bag Films   Deadline: Monday July 30th
Producer (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Monday, July 30th
Rigger (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Monday, July 30th
Production Assistant (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Monday, July 30th
Lighter (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Friday, August 3rd
Runner
Screen Scene   Deadline: Friday, August 3rd
Junior Vision Engineer
NEP Ireland   Deadline: Friday, August 3rd
Art Director (Contract)
Brown Bag Films   Deadline: Tuesday, August 7th
Editor
Brown Bag Films   Deadline: Friday, August 7th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter